Gillnet Software Distribution

Vi stärker din verksamhet genom att tillhandahålla rätt verktyg och resurser.

Vår plattform är en värdefull resurs när du är beroende av att andra utför aktiviteter i din verksamhet.

Vad vi erbjuder

Ett proaktivt system för management att

utvärdera risker i företagskritiska processer.

hantera avvikelser innan de blir ett problem.

Genom att tidigt få information om avvikelser i kritiska aktiviteter bidrar vårt system till att ni når era mål i tid och inom budget.

Vår målgrupp

Vår plattform är utformat för ledare som är beroende av att andra utför aktiviteter. Det inkluderar men är inte begränsat till:

Företagsledare, styrelser och chefer

Koordinatorer och teamledare

Utforska våra verktyg

Kontakta oss idag för att boka ett möte och se hur vår plattform kan användas i din verksamhet.

Kenneth Karlsson
Försäljningsrepresentant / R & D

Telefon: 070-842 58 66
E-post: kenneth.karlsson@gillnetsoft.com

Relaxed business owner
Gillnet logo

Där ansvar blir till ro